Hodnocení žáků

Žáci jsou hodnoceni na základě platných kritérií pro hodnocení žáků. Každý rodič či zákonný zástupce obdrží přihlašovací údaje k informačnímu portálu, na němž může studijní výsledky žáka sledovat. O prospěchu jsou rodiče také pravidelně informování na třídních schůzkách.

 

Přístup do elektronické žákovské knížky