Obecné informace

Vybavení školy: 

Škola se nachází v rozlehlém areálu uprostřed obce Velký Újezd. Teoretická výuka probíhá ve dvou budovách vybavených moderním nábytkem a audiovizuální technikou, včetně dvou počítačových učeben, které mohou žáci využívat i ve volném čase. Kromě toho zde nalezneme školní bar a společenský sál, dále saunu a posilovnu. Ke sportovnímu vyžití žáků slouží tělocvična, gymnastický sál, sportoviště s atletickým oválem a hřišti na volejbal a plážový volejbal, fotbal a pétanque.

Přímo v areálu školy se také nacházejí pracoviště odborného výcviku, zejména školní kuchyně, školní bar, společenský sál, kadeřnictví, šicí dílna, skleníky, sad, pařeniště, …

Výuka: 

Teoretická výuka začíná v 7:20 a končí obvykle v 13:10, eventuálně ve 14:45. Všichni studenti mají, kromě obvyklých přestávek, také delší obědovou pauzu. Odborný výcvik začíná obvykle v 7:15 a končí 14:45. Jednotlivé začátky a konce výuky odborného výcviku se liší podle oborů a pracovišť. Výuka probíhá v souladu s moderními metodami vyučování, obvykle v menším počtu osob a za použití názorných pomůcek. Většina vyučujících dává studentům k dispozici vlastní studijní materiály, a není tudíž potřeba kupovat si učebnice, které jsou bohužel často značně neaktuální. 

Exkurze a kurzy:

Součástí výuky jsou i pravidelně pořádané kurzy a školení, organizované ve spolupráci s našimi partnery. Pravidelně se také organizují odborné i kulturně-historické exkurze po Česku i Evropě (zejména do Francie, Itálie a Holandska). 

Atmosféra školy:

Usilujeme o otevřené a vstřícné prostředí, bez jakýchkoli předsudků, a rodinnou atmosféru. Se všemi problémy, včetně osobních, se proto mohou žáci obrátit na učitele, ředitelství školy i pracovníky Školního poradenského pracoviště. Domníváme se, že všechno jde řešit, aniž by to muselo vést k ukončení studia, narušení osobního života či poškození vlastního zdraví.

Stravování: 

Všichni žáci školy se stravují na společenském sále školy s obsluhou žáků oborů kuchař-číšník. Oběd stojí 27,-Kč a hradí se měsíčně buď přímo na ředitelství školy, pomocí bankovního převodu či složenkou.

Sponzoři:

Podmínkou pro přijetí není vyhledání vlastního sponzora! 

Odměny žáků: 

Žáci jsou odměňováni v závislosti na kvalitě práce a ročníku. Odměny se pohybují v rozmezí od 40,- do 450,- Kč měsíčně. 

Zdravotní způsobilost: 

Pro všechny otevírané učební obory vyžadujeme doporučení lékaře.