Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) škol Střední odborné učiliště služeb Velký Újezd a Soukromé odborné učiliště služeb Velký Újezd poskytuje poradenské a konzultační služby především žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří zkvalitnění péče o žáky naší školy a posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy. 

ŠPP vzniklo v rámci projektu Spolupráce na všech frontách. 

ŠPP tvoří tým odborníků, který je připraven zodpovědět dotazy spojené se studijními i osobními problémy žáků, ale i dotazy související s rozhodováním o budoucím zaměstnání žáků či možnostech dalšího vzdělávání. 

Důraz je kladen na dodržování etického kodexu školních poradenských pracovníků (diskrétnost, ochrana osobních údajů).

Služby Školního poradenského pracoviště 

sluzby.doc (5,15Mb)

Kontaktní formulář Školního poradenského pracoviště