Přijímací řízení

Přijímáme žáky se splněnými devíti lety povinné školní docházky, manuálně zručné a s alespoň průměrnými studijními výsledky. Dále vyžadujeme pro všechny učební obory doporučení lékaře. Konkrétní kritéria příjímacího řízení pro daný obor a školní rok jsou zveřejněny ve zvláštním dokumentu ředitelem školy na těchto stránkách před prvním kolem přijímacího řízení. Do nástavbového studia přijímáme absolventy tříletých učebních oborů s výučním listem.

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Výsledky přijímacího řízení pro obor Podnikání na školní rok 2021/2022 budou zveřejněny 28.4.2021.

Výsledky přijímacího řízení pro učební obory na školní rok 2021/2022 budou zveřejněny 22.4.2021.

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

Přihlášky ke studiu podávejte nejpozději do 1. 3. 2021.

 Přijímací zkoušky se konají pouze na nástavbové studium Podnikání a to v rozsahu stanoveném MŠMT - CERMAT.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny dne 22. 4. 2021, pro obor Podnikání dne 28.4.2021.

Kriteria__prijimaciho_rizeni_pro_skolni_rok_2021_2022.doc (58kb)