Přijímací řízení

Přijímáme žáky se splněnými devíti lety povinné školní docházky, manuálně zručné a s alespoň průměrnými studijními výsledky. Dále vyžadujeme pro všechny učební obory doporučení lékaře. Konkrétní kritéria příjímacího řízení pro daný obor a školní rok jsou zveřejněny ve zvláštním dokumentu ředitelem školy na těchto stránkách před prvním kolem přijímacího řízení. Do nástavbového studia přijímáme absolventy tříletých učebních oborů s výučním listem.

Přijímací zkoušky na nástavbové maturitní studium Podnikání se konají v následujících termínech:

1. náhradní termín dne 2.6.2021        8.30 hod.      Matematika           

                                                             11.10 hod.    Český jazyk

 

2. náhradní termín dne 3.6.2021       8.30 hod.      Matematika          

                                                            11.10 hod.     Český jazyk

 

Uchazeči o nástavbové maturitní studium musí předložit před nástupem k písemným přijímacím zkouškám NEGATIVNÍ POTVRZENÍ o provedeném antigenním testu ne starším než 7 dnů před termínem písemné zkoušky. Potvrzení vydá škola, na které uchazeči v současnosti studují, ostatní předloží potvrzení o negativním testu vydaném certifikovaným zdravotním zařízením.

Ve výjimečných případech vykoná uchazeč antigenní test na naší škole před zahájením přijímací zkoušky.

Z výše uvedených důvodů je vhodné se dostavit ke konání přijímacích zkoušek s 30-ti minutovým předstihem.

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Výsledky přijímacího řízení pro obor Podnikání na školní rok 2021/2022.

Výsledky přijímacího řízení na obor podnikání 2021-2022 náhradní termín.pdf (386kb)

Výsledky přijímacího řízení na obor podnikání 2021-2022 (1).pdf (410kb)

Výsledky přijímacího řízení pro učební obory SOU na školní rok 2021/2022.

výsledky přijímacího řízení pro rok 2021-2022 na SOŠ a SOU služeb Velký Újezd učební obory.pdf (167kb)

Výsledky přijímacího řízení pro učební obory OU na školní rok 2021/2022.

výsledky přijímacího řízení pro rok 2021-2022 pro web na Soukromé odborné učiliště Velký Újezd (1).pdf (554kb)

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

Přihlášky ke studiu podávejte nejpozději do 1. 3. 2021.

 Přijímací zkoušky se konají pouze na nástavbové studium Podnikání a to v rozsahu stanoveném MŠMT - CERMAT.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny dne 19.5.2021, pro obor Podnikání dne 19.5.2021.

Kriteria__prijimaciho_rizeni_pro_skolni_rok_2021_2022.doc (58kb)