Přijímací řízení

Přijímáme žáky se splněnými devíti lety povinné školní docházky, manuálně zručné a s alespoň průměrnými studijními výsledky. Dále vyžadujeme pro všechny učební obory doporučení lékaře. Konkrétní kritéria příjímacího řízení pro daný obor a školní rok jsou zveřejněny ve zvláštním dokumentu ředitelem školy na těchto stránkách před prvním kolem přijímacího řízení. Do nástavbového studia přijímáme absolventy tříletých učebních oborů s výučním listem.

Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2024/2025

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2024-2025 SOŠ a SOU služeb Velký Újezd.pdf (829kb)

výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2024-2025 OU Velký Újezd.pdf (314kb)

Kritéria přijímacího řízení pro rok 2024-2025

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024-2025 OU.pdf (258kb)

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024-2025 SOŠ a SOU_.pdf (273kb)

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

Přihlášky ke studiu podávejte nejpozději do 20. 2. 2024.

 Přijímací zkoušky se konají pouze na nástavbové studium Podnikání a to v rozsahu stanoveném MŠMT - CERMAT.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny dne 15.5.2024.