Přijímací řízení

Přijímáme žáky se splněnými devíti lety povinné školní docházky, manuálně zručné a s alespoň průměrnými studijními výsledky. Dále vyžadujeme pro všechny učební obory doporučení lékaře. Konkrétní kritéria příjímacího řízení pro daný obor a školní rok jsou zveřejněny ve zvláštním dokumentu ředitelem školy na těchto stránkách před prvním kolem přijímacího řízení. Do nástavbového studia přijímáme absolventy tříletých učebních oborů s výučním listem.

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

Přihlášky ke studiu podávejte nejpozději do 1. 3. 2019.

 Přijímací zkoušky se konají pouze na nástavbové studium Podnikání a to v rozsahu stanoveném MŠMT - CERMAT.

Kritéria pro přijetí naleznete zde.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny dne 22. 4. 2019.