Přijímací řízení

Přijímáme žáky se splněnými devíti lety povinné školní docházky, manuálně zručné a s alespoň průměrnými studijními výsledky. Dále vyžadujeme pro všechny učební obory doporučení lékaře. Konkrétní kritéria příjímacího řízení pro daný obor a školní rok jsou zveřejněny ve zvláštním dokumentu ředitelem školy na těchto stránkách před prvním kolem přijímacího řízení. Do nástavbového studia přijímáme absolventy tříletých učebních oborů s výučním listem.

Přijímací zkoušky na nástavbové maturitní studium Podnikání se konají v následujících termínech:

1. termín dne 12.4.2022                      8.30 hod.      Matematika           

                                                             11.10 hod.    Český jazyk


2. termín dne 13.4.2022                     8.30 hod.      Matematika          

                                                            11.10 hod.     Český jazyk


VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Výsledky přijímacího řízení pro obor Podnikání na školní rok 2022/2023 budou zveřejněny dne 28.4.2022.

Výsledky přijímacího řízení pro učební obory na školní rok 2022/2023 budou zveřejněny dne 22.4.2022.

VÝSLEDKY NÁHRADNÍHO TERMÍNU 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - PODNIKÁNÍ

Výsledky přijímacího řízení na obor Podnikání 2022-2023 náhradní termín 1. kolo.pdf (226kb)

Výsledky přijímacího řízení pro učební obory SOU na školní rok 2022/2023.

Výsledky přijímacího řízení pro rok 2022-2023 na SOŠ a SOU služeb Velký Újezd.docx (27kb)

Výsledky přijímacího řízení pro učební obory OU na školní rok 2022/2023.

výsledky přijímacího řízení pro rok 2022-2023 Soukromé OU.docx (20kb)

Výsledky přijímacího řízení pro obor Podnikání na školní rok 2022/2023.

Výsledky přijímacího řízení pro rok 2022-2023 na SOŠ a SOU služeb Velký Újezd - maturitní studium.pdf (471kb)

Kriteria__prijimaciho_rizeni_pro_skolni_rok_2022_2023.doc (59kb)

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

Přihlášky ke studiu podávejte nejpozději do 1. 3. 2022.

 Přijímací zkoušky se konají pouze na nástavbové studium Podnikání a to v rozsahu stanoveném MŠMT - CERMAT.

Výsledky přijímacího řízení pro učební obory budou zveřejněny dne 22.4.2022, pro obor Podnikání dne 28.4.2022.