Přijímací řízení

Přijímáme žáky se splněnými devíti lety povinné školní docházky, manuálně zručné a s alespoň průměrnými studijními výsledky. Dále vyžadujeme pro všechny učební obory doporučení lékaře. Konkrétní kritéria příjímacího řízení pro daný obor a školní rok jsou zveřejněny ve zvláštním dokumentu ředitelem školy na těchto stránkách před prvním kolem přijímacího řízení. Do nástavbového studia přijímáme absolventy tříletých učebních oborů s výučním listem.

Kritéria přijímacího řízení pro rok 2023-2024

Kriteria__prijimaciho_rizeni_pro_skolni_rok_2023_2024 platná.doc (63kb)

Přijímací zkoušky na nástavbové maturitní studium Podnikání se konají v následujících termínech:

1. termín dne 13.4.2023                      8.30 hod.      Matematika           

                                                             10.50 hod.    Český jazyk

 

2. termín dne 14.4.2023                     8.30 hod.      Matematika          

                                                            10.50 hod.     Český jazyk

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Výsledky přijímacího řízení pro obor Podnikání na školní rok 2023/2024 budou zveřejněny dne 2.5.2023.

Výsledky přijímacího řízení pro učební obory na školní rok 2023/2024 budou zveřejněny dne 24.4.2023.

VÝSLEDKY NÁHRADNÍHO TERMÍNU 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - PODNIKÁNÍ

Výsledky přijímacího řízení pro učební obory SOU na školní rok 2023/2024.

Výsledky přijímacího řízení pro rok 2023-2024 na SOŠ a SOU služeb Velký Újezd pro web.pdf (81kb)

Výsledky přijímacího řízení pro učební obory OU na školní rok 2023/2024.

výsledky přijímacího řízení pro rok 2023-2024 Soukromé OU pro web.pdf (70kb)

Výsledky přijímacího řízení pro obor Podnikání na školní rok 2023/2024.

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

Přihlášky ke studiu podávejte nejpozději do 1. 3. 2023.

 Přijímací zkoušky se konají pouze na nástavbové studium Podnikání a to v rozsahu stanoveném MŠMT - CERMAT.

Výsledky přijímacího řízení pro učební obory budou zveřejněny dne 24.4.2023, pro obor Podnikání dne 2.5.2023.