Přijímací řízení

Přijímáme žáky se splněnými devíti lety povinné školní docházky, manuálně zručné a s alespoň průměrnými studijními výsledky. Dále vyžadujeme pro všechny učební obory doporučení lékaře. Konkrétní kritéria příjímacího řízení pro daný obor a školní rok jsou zveřejněny ve zvláštním dokumentu ředitelem školy na těchto stránkách před prvním kolem přijímacího řízení. Do nástavbového studia přijímáme absolventy tříletých učebních oborů s výučním listem.

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

Výsledky obor kadeřník.pdf (212kb)

Výsledky obor krejčí.pdf (208kb)

Výsledky obor kuchař číšník.pdf (211kb)

Výsledky obor zahradnické práce.pdf (207kb)

Výsledky obor zahradník, aranžér květin.pdf (208kb)

Výsledky obor zednické práce.pdf (207kb)

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

Přihlášky ke studiu podávejte nejpozději do 1. 3. 2020.

 Přijímací zkoušky se konají pouze na nástavbové studium Podnikání a to v rozsahu stanoveném MŠMT - CERMAT.

Kritéria pro přijetí naleznete zde.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny dne 22. 4. 2020.