Přijímací řízení

Přijímáme žáky se splněnými devíti lety povinné školní docházky, manuálně zručné a s alespoň průměrnými studijními výsledky. Dále vyžadujeme pro všechny učební obory doporučení lékaře. Konkrétní kritéria příjímacího řízení pro daný obor a školní rok jsou zveřejněny ve zvláštním dokumentu ředitelem školy na těchto stránkách před prvním kolem přijímacího řízení. Do nástavbového studia přijímáme absolventy tříletých učebních oborů s výučním listem.

kriteriaprijimacihorizeniproskolnirok20182019.pdf (45kb)

výsledky přijímacího řízení pro rok 2018-2019.pdf (53kb)

Výsledky přijímacího řízení pro rok 2018-2019 podnikání.pdf (288kb)