Studijní materiály

Většina vyučujících poskytuje žákům vlastní studijní materiály, a není tedy nutné si kupovat vlastní (bohužel v případě vyučovaných oborů značně neaktuální) učebnice. Tyto si mohou žáci případně stáhnout níže.

 

Školní intranet