Pedagogický sbor

Vedení školy:

PhDr. Petr Čechák – ředitel školy

Mgr. Renáta Čecháková – zástupce ředitele, karierní poradce

Vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů:

Mgr. Zdeněk Vévoda (IKT)

Bc. Dominik Jokl (IKT)

Mgr. Kateřina Chmelíková (NJ, ON, PSYCH)

Mgr. Renáta Čecháková (ČJaL, RJ)

PhDr. Petr Čechák (RJ, ON, PSYCH, DDS)

Mgr. Ludmila Dohnálková (EK)

Mgr. Ondřej Valášek (AJ)

Vyučující odborných předmětů oboru kuchař-číšník:

Bc. Pavlína Bartošková (OV)

Mgr. Jan Blažek (TECH, SPEC TECH)

Mgr. Božena Pavlíková (OV)

Mgr. Hana Tejnská (STOL, PaV, KOM, ZBS)

Bc. Hana Ježková (OV)

Andrea Tichavská (OV)

Bc. Matěj Vymětal (OV)

Vyučující odborných předmětů oboru kadeřník:

Mgr. Aneta Štorková (OV, TECH, MAT)

Mgr. Ludmila Dohnálková (VV)

Ing. Vladimíra Vitoslavská (ZDR)

Denisa Baďurová (OV)

Vyučující odborných předmětů oboru zahradník, zahradnické práce:

Ing. Vladimíra Vitoslavská (SAD, ZEL, ZBO, EKOL, FLOR)

Bc. Dagmar Hegerová (OV)

Marie Václavková (OV)

Tereza Pěnkavová Dis. (KV, FLOR, OVO, SAD, EKOL) 

Vyučující odborných předmětů oboru krejčí, šití oděvů:

Mgr. Ludmila Dohnálková (TECH, MAT, KO, SaZ)

Iva Krčková (OV)

Vyučující odborných předmětů oboru zednické práce:

Bc. Karel Krumpler (TECH, MAT, SaZ)

Bc. Jan Špunda (OV)

Vyučující odborných předmětů oboru podnikání:

Ing. Soňa Tošenovská (EK, MaM, ÚČ, PEK, CHP)

PhDr. Petr Čechák (PR)

Výchovný poradce

Ing. Vladimíra Vitoslavská

Preventista

Mgr. Ludmila Dohnálková

Karierní poradce

Mgr. Renáta Čecháková

Další zaměstnanci a spolupracovníci školy:

Jiří Bednařík

Petr Čechák, Msc.

Ilona Modlitbová

Jana Hartlová

Ing. Nina Janásová