Pedagogický sbor

Vedení školy:

PhDr. Petr Čechák – ředitel školy

Mgr. Renáta Čecháková – zástupce ředitele, karierní poradce

Vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů:

Mgr. Jan Blažek (IKT)

Mgr. Kateřina Chmelíková (NJ, ON, PSYCH)

Mgr. Renáta Čecháková (ČJaL, RJ)

PhDr. Petr Čechák (RJ, ON, PSYCH, DDS)

Mgr. Ludmila Dohnálková (EK)

Mgr. Michal Rakowski (M, IKT)

Mgr. Miroslav Řepa (AJ)

Olga Solařová (TV)

Vyučující odborných předmětů oboru kuchař-číšník:

Bc. Pavlína Bartošková (OV)

Mgr. Jan Blažek (TECH, SPEC TECH)

Božena Pavlíková (OV)

Mgr. Hana Honajzerová (STOL, PaV, KOM, ZBS)

Bc. Hana Ježková (OV)

Andrea Tichavská (OV)

Matěj Vymětal (OV)

Vyučující odborných předmětů oboru kadeřník:

Veronika Pocklanová

Aneta Štorková (OV)

Mgr. Ludmila Dohnálková (VV)

Mgr. Naďa Nedomová (TECH, MAT, OV)

Ing. Vladimíra Vitoslavská (ZDR)

Vyučující odborných předmětů oboru zahradník, zahradnické práce:

Ing. Vladimíra Vitoslavská (SAD, ZEL, ZBO, EKOL, FLOR)

Ing. Jana Kleinová (KV, OVOC, ZZV, ZEL)

Bc. Dagmar Hegerová (OV)

Marie Václavková (OV)

Vyučující odborných předmětů oboru krejčí, šití oděvů:

Mgr. Ludmila Dohnálková (TECH, MAT, KO, SaZ)

Iva Krčková (OV)

Olga Solařová (TECH, MAT, KO, SaZ)

Vyučující odborných předmětů oboru zednické práce:

Ing. Milan Zachrdla (TECH, MAT, SaZ, OK)

Bc. Jan Špunda (OV)

Vyučující odborných předmětů oboru podnikání:

Ing. Soňa Tošenovská (EK, MaM, ÚČ, PEK, CHP)

Ing. Gabriela Janoszková (EK, MaM, ÚČ, PEK, CHP)

PhDr. Petr Čechák (PR)

Výchovný poradce

Ing. Vladimíra Vitoslavská

Preventista

Mgr. Ludmila Dohnálková

Karierní poradce

Mgr. Renáta Čecháková

Další zaměstnanci a spolupracovníci školy:

Jiří Bednařík

Petr Čechák, BA.

Ludmila Kittlová

Jana Hartlová

Ing. Nina Janásová