Zahradnické práce

41 52 E/01

Jde o tříletý učební obor pro hochy a dívky zakončený závěrečnou zkouškou a ziskem výučního listu. Žáci se specializují na vazby, aranžování a zahradnickou malovýrobu. Žáci i učitelé pravidelně jezdí na exkurze a školení po Česku i do zahraničí (Holandsko, Francie-září 2013). Dosahují nemalých úspěchů v soutěžích regionálního i nadregionálního významu, např. 1. a 2.místo v jednotlivcích Přerovské babí léto 2014, 3.místo za nejlepší expozici FLORA Olomouc jaro 2014.

Tento obor významně zohledňuje specifické potřeby žáků na výuku.

Příspěvky
▪ Náborový příspěvek pro žáky 1. ročníku je 2 000,- Kč. Za každé úspěšně ukončené pololetí se poskytuje odměna 500,- Kč.
▪ Škola poskytuje příspěvek na dopravu dle vzdálenosti do 200,- Kč měsíčně.

Školné se nevybírá!