Historie školy IV

Adaptační víkend

Barmanský kurz

Kurz melouny

Carving kurz

Florbal

Květinové vazby

Škola

Školní kuchyně

Společenský večer

Studené mísy