Podnikání

64-41-L/51

Jedná se o dvouleté denní nástavbové studium určené pro absolventy tříletých učebních oborů, které je zakončeno maturitní zkouškou z českého jazyka a literatury, dále jednoho volitelného předmětu (cizí jazyk/matematika) a odborných profilových předmětů (ekonomika podniku, marketing
a management, účetnictví). Studium je koncipováno tak, aby byli studenti po jeho ukončení schopni sami podnikat, zejména v rámci menších
a středních podniků v oblasti služeb.  V rámci studia žáci absolvují ve druhém ročníku odbornou stáž. Studenti pravidelně pracují s výpočetní technikou.

Školné 600,- Kč měsíčně.