Zahradník

41 52 H 01

Image
Jde o tříletý učební obor pro hochy a dívky zakončený závěrečnou zkouškou a ziskem výučního listu. Žáci se specializují na vazby, aranžování a zahradnickou malovýrobu. Žáci i učitelé pravidelně jezdí na exkurze a školení po Česku i do zahraničí -  naposledy do Londýna v lednu 2014. Žáci dosahují nemalých úspěchů v soutěžích regionálního i nadregionálního významu, např. 1. a 2.místo v jednotlivcích Přerovské babí léto 2014, 3.místo za nejlepší expozici FLORA Olomouc jaro 2014.

Příspěvky
▪ Náborový příspěvek pro žáky 1. ročníku je 2000,- Kč.
▪ Škola poskytuje příspěvek na dopravu dle vzdálenosti do 200,- Kč měsíčně.

Školné se nevybírá!