Kadeřník - kadeřnice

69 51 H 01

Image
Jedná se o tříletý učební obor pro hochy a dívky zakončený závěrečnou zkouškou a ziskem výučního listu. Praxe probíhá ve vlastní provozovně kadeřnictví ve Velkém Újezdě. Žáci se účastní regionálních i celostátních přehlídek. Žáci mají dostatek modelů pro praktickou výuku, na kterých si mohou pravidelně zkoušet nově nabyté poznatky nejen z výuky, ale i různých školení, která pořádáme ve spolupráci s našimi partnery. Omezený počet žáků je veden snahou o maximální individuální péči. Vyučují i žáci se účastní exkurzí a školení v Česku i zahraničí.

Naposledy v zahraničí: světový kadeřnický veletrh v Bologni (2013), stáže v Milánu (říjen 2013 a říjen 2014) a Londýně (listopad 2013).