Zednické práce

36 67 E 01

Jde o tříletý učební obor pro hochy zakončený závěrečnou zkouškou a ziskem výučního listu.  Je zaměřen na realizace drobných staveb. Žáci provádí stavební práce v areálu školy i mimo něj. Mimo jiné se významně podíleli na dostavbě nového pavilonu školy. Žáci i učitelé pravidelně jezdí na exkurze a školení po Česku i do zahraničí (naposledy Francie-září 2013). Tento obor významně zohledňuje specifické potřeby žáků na výuku.

Příspěvky
▪ Náborový příspěvek pro žáky 1. ročníku je 2 000,- Kč.
▪ Za každé úspěšně ukončené pololetí se poskytuje odměna 500,- Kč.
▪ Škola poskytuje příspěvek na dopravu dle vzdálenosti do 200,- Kč měsíčně.

Školné se nevybírá!